top of page
Kotwica 1

Chcesz rozwijać swoje kompetencje w wymarzonym zawodzie project managera i szukasz indywidualnego podejścia, które zaspokoi Twoje potrzeby i uwzględni aktualny poziom wiedzy? Odpowiedzią na to jest mentoring - Twoja indywidualna strategia rozwoju w zarządzaniu projektami.

 

To jedna z najbardziej efektywnych form rozwoju osobistego oparta na doświadczeniu Mentora i motywacji Mentee (ucznia). Wysoki potencjał mentoringu wynika z indywidualnej współpracy 1:1 Mentee z Mentorem, podczas której Mentor w pełni koncentruje się na Tobie i Twoich potrzebach, a Ty… wyciągniesz z niego tyle, ile włożysz :)

Nasz autorski program pozwoli Ci zdobyć lub pogłębić wiedzę metodyczną, jak również rozwinąć kompetencje miękkie. Podczas sesji indywidualnych Mentor podzieli się z Tobą swoją wiedzą, doświadczeniem i poglądami. Opowie historie swoich sukcesów i porażek. Udostępni Ci posiadane materiały i narzędzia. Wszystko to w przyjaznej atmosferze, opartej na szacunku, otwartości i zaufaniu.

Nasi Mentorzy to osoby posiadające ponad 10 lat praktycznego doświadczenia, potrafiący słuchać, klarownie przekazywać wiedzę, a także kształtować indywidualną ścieżkę rozwoju, która będzie wspierać Twoje cele. 

O SZKOLENIU
communication2.jpeg
 JAK WYGLĄDA PROCES MENTORINGU?
Web 1920 – 6.png

1

Web 1920 – 7.png

2

Web 1920 – 8.png

3

Web 1920 – 9.png

4

Spotkanie
otwierające
proces

Edukacja

Ewaluacja

Zamknięcie
procesu

(1) Spotkanie otwierające proces - tworzymy i podpisujemy kontrakt, w którym ważne jest zaufanie, szczerość i bezpieczeństwo. Wspólnie ustalamy cele mentoringu - cel główny i cele pośrednie, które realizować będzie Mentee przy wsparciu Mentora.

(2) Edukacja - spotykamy się regularnie co 2-tygodnie podczas wartościowych sesji. Po każdej sesji otrzymasz Kartę Mentoringu z podsumowaniem omawianych zagadnień, wskazówkami i rekomendacjami Mentora, a także materiałami źródłowymi i zadaniami domowymi.

(3) Ewaluacja - regularnie oceniamy proces i postępy Mentee w odniesieniu do celów pośrednich. To również czas na feedback dla obydwu stron i doskonalenie procesu.

 

(4) Zamknięcie procesu - spotykamy się, aby podsumować cały proces mentoringu oraz dokonujemy ewaluacji celu głównego. Na zakończenie otrzymujesz zaświadczenie potwierdzające udział w procesie.

   

PROGRAM
Image by Headway

WAŻNE: Klikając "Kup bilet" do wyboru będziesz mieć zakup pojedynczej sesji lub pakietu "10 + 1 GRATIS". W obydwu przypadkach, po zakupie biletu, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem oraz linkiem do kalendarza, w którym wybierzesz termin pierwszej sesji. Podczas spotkania wspólnie z Mentorem ustalisz termin regularnych sesji.

KUP BILET
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE MENTORINGU
Web 1920 – 1.png

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce rozwijać swój warsztat pracy w zarządzaniu projektami poprzez techniki i narzędzia, a także rozwój kompetencji miękkich.

Web 1920 – 3.png

Jak długo?

Czas trwania mentoringu zależy od Twojego doświadczenia i obranego przez Ciebie kierunku rozwoju. Na ogół proces zamyka się w ciągu 6-12 miesięcy.

Web 1920 – 2.png

Jak często?

Spotykamy się co 2 tygodnie na inspirujących i rozwojowych sesjach, pomiędzy którymi czeka Cię sporo samodzielnej pracy.

Web 1920 – 4.png

Ile trwa sesja?

1 sesja trwa 60 minut - to czas, 
w którym wspólnie pracujemy nad Twoim rozwojem, a także omawiamy bieżące wyzwania.

Web 1920 – 11.png

Gdzie odbywają się sesje?

Sesje odbywają się online, za pośrednictwem aplikacji Zoom,
z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi.

Twoje Drzwi do IT

Ile kosztuje sesja?

Koszt jednej sesji wynosi 290 zł brutto. Jeśli kupisz pakiet 10 sesji, 11. sesję otrzymasz GRATIS.

bottom of page