top of page

,

Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

Moja polityka prywatności ma na celu dostarczenie Ci jasnych informacji o tym kim jestem, jak pozyskuję i dlaczego oraz w jakim celu i jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe lub kto ma do nich dostęp. Zawiera także informacje o przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z nią przed udostępnieniem mi swoich danych.

Komu udostępniam moje dane?

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest firma "KAMA Maciej Bieniasz".

 

Jak się skontaktować z administratorem danych?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki prywatności albo przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem maila: otworz@twojedrzwidoit.pl

 

Jakie dane osobowe przetwarza administrator?

KAMA Maciej Bieniasz przetwarza wyłącznie podstawowe informacje na Twój temat (wskazane poniżej,

a ograniczone m.in. do danych takich jak imię, adres mailowy i podstawowe dane kontaktowe ) i tylko pozyskane w następujący sposób:

 • Informacje, które udostępniasz za pośrednictwem strony twojedrzwidoit.pl, portalu evenea.pl (wyłącznie w zakresie w jakim korzystasz z niego, rejestrując na się na szkolenia online, których organizatorem jest firma "KAMA Maciej Bieniasz");

 • informacje, które uzyskuję na podstawie Twojej interakcji ze stroną twojedrzwidoit.pl.

Nigdy nie proszę o udostępnianie jakichkolwiek szczególnej kategorii danych osobowych ani nie zamierzam takowych gromadzić.

Dlaczego administrator przetwarza dane osobowe?

Firma "KAMA Maciej Bieniasz" gromadzi Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci skorzystanie

z udostępnionych za pośrednictwem strony twojedrzwidoit.pl funkcjonalności w postaci:

 • formularza kontaktowego. W tym zakresie przetwarzam dane osobowe w postaci Twojego imienia oraz adresu email. Dane przetwarzam wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, tj. art. 6 ust. 1 f) RODO))

oraz rejestracji na organizowane przez mnie wydarzenia, przy wykorzystaniu portalu evenea.pl: 

 • zapis na wydarzenia. W tym zakresie przetwarzam dane osobowe w postaci Twojego: imienia
  i nazwiska oraz adresu email. Dane przetwarzam w celu organizacji wydarzenia, na które się rejestrujesz, a których KAMA Maciej Bieniasz jest organizatorem (podstawa prawna: wykonanie umowy dotyczącej Twojego uczestnictwa w wydarzeniu na które się rejestrujesz oraz podjęcie działań przed zawarciem tej umowy (rejestracja), tj. art. 6 ust. 1 b) RODO).

 

Nie wykorzystam Twoich danych osobowych w żadnym innym celu.

Firma "KAMA Maciej Bieniasz" zbiera informacje o Twoim korzystaniu ze strony twojedrzwidoit.pl poprzez ciasteczka (pliki cookie). Robię to, aby dopasować i spersonalizować Twoją interakcję z moją stroną, a także w połączeniu z informacjami o jej użytkowaniu przez innych odwiedzających, poprawiać treści, wygląd i skuteczność moich stron. Szczegóły znajdują się w mojej Polityce pików cookie – zapoznaj się z nią zanim zaczniesz korzystać ze Strony.

W jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe oraz komu są udostępniane?

Firma "KAMA Maciej Bieniasz" dba o ochronę Twoich danych osobowych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne i nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom spoza obszaru Wielkiej Brytanii i/lub Unii Europejskiej.

Do niektórych zadań związanych z moją stroną - takich jak hosting czy kwestie funkcjonalności, zatrudniam usługodawców, z których część w ramach świadczonych dla mnie usług również przetwarza Twoje dane osobowe. 

Podczas rejestracji na wydarzenia za pośrednictwem portalu evenea.pl Twoje dane osobowe są też udostępniane prowadzącej portal spółce EventLabs Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane udostępniane spółce EventsLabs są przetwarzane przez nią na zasadach wskazanych podczas korzystania ze świadczonych przez nią usług, na które nie mam żadnego wpływu, a zatem proszę przed dokonaniem rejestracji zapoznaj się tymi zasadami i jeśli ich nie akceptujesz, nie rejestruj się.

W stosunku do udostępnionych mi danych osobowych nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Źródłem pozyskania przez mnie danych osobowych jest zawsze osoba, której dane dotyczą.

Jak długo firma "KAMA Maciej Bieniasz" przechowuje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarza przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane,
a zatem:

 • w zakresie formularza kontaktowego: przez okres 1 miesiąca od momentu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytanie;

 • rejestracji na wydarzenie: przez okres 1 roku od daty wydarzenia, którego rejestracja dotyczy.

Po odpadnięciu celu przetwarzania Twoich danych są one trwale usuwane.

 

Jakie są Twoje prawa?

Odnośnie przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, w tym:

 • prawo do dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych;

 • prawo do korekty błędnych bądź niekompletnych danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia bądź sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę "KAMA Maciej Bieniasz";

 • prawo do wycofania swojej zgody na ich przetwarzanie przeze mnie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody; 

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • prawo do przenoszenia Twoich danych innemu administratorowi.

Jak złożyć skargę lub wniosek celem skorzystania z przysługujących Ci praw?

Proszę o kontakt za pomocą adresu email: otworz@twojedrzwidoit.pl w razie chęci skorzystania
z któregokolwiek z przysługujących Ci praw. Do każdego z przysługujących Ci praw odniosę się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, z zastrzeżeniem odmiennych zapisów RODO.

Przysługuje Ci również prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

bottom of page