Jak strategicznie zarządzać projektami?

Sprawdź, na czym polega strategiczne podejście do zarządzania projektami.

Jak strategicznie zarządzać projektami

Na czym polega strategiczne zarządzanie projektami?


Zarządzanie strategiczne najczęściej powiązane jest z procesem umożliwiającym rozwój organizacji. Polega na całościowym podejściu do realizacji projektów, koncentrując się na osiąganiu jak najlepszych efektów. Jednym z założeń strategicznego zarządzania projektami jest konieczność stałego usprawniania zadań i procesów. Jego istotą jest stworzenie pewnego planu, dzięki któremu organizacja osiągnie zakładane cele. Do najbardziej charakterystycznych cech tego podejścia należą następujące czynniki:

  • dbanie o spójność projektów ze strategią i celami strategicznymi organizacji,

  • selekcja przedsięwzięć pod kątem ich opłacalności i wzajemnej zgodności,

  • strategiczne zarządzanie portfelami projektów,

  • dbanie o wdrożenie jednolitych metod, narzędzi i systemów,

  • zapewnienie warunków organizacyjnych, materialnych, kadrowych i informatycznych do rozwoju nowych przedsięwzięć.


Różnice między tradycyjnym a strategicznym zarządzaniem podczas realizacji projektu


Strategicznie zarządzanie projektami to zupełnie inne spojrzenie na projekt. Przez wiele lat postrzegano je jako tę część operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, za którą odpowiada organizacja. Podejście takie wynikało z postrzegania projektu jako celu do osiągnięcia. Tymczasem w zarządzaniu projektami brakuje jednak pewnej strategii wyznaczanej i kontrolowanej przez zarząd firmy. To wskazuje, że tradycyjne zarządzanie projektami znacząco różni się od istoty zarządzania projektami strategicznymi. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowe zestawienie, dzięki któremu poznasz różnice między tymi dwoma podejściami.

Tradycyjne zarządzanie projektami

Strategiczne zarządzanie projektami

Obiekt zarządzania

Projekt

Zbiór projektów strategicznych

Optymalizacja

W skali projektu

W skali całej organizacji

Horyzont czasowy

Średniookresowy, krótkookresowy

Długookresowy

Narzędzia

Dobór efektywnych narzędzi i systemów do projektu

Standaryzacja narzędzi do projektu i wsparcie IT

Wiedza

Pozyskiwanie wiedzy i wykorzystywanie jej w projekcie

Rozwój i wymiana wiedzy między zespołami projektowymi

Odpowiedzialność

Menedżer projektu

​Naczelne kierownictwo/Biuro zarządzania projektami

Dlaczego warto wdrożyć strategiczne podejście do zarządzania projektami (strategic project management)?


Strategiczne zarządzanie projektami pozwala przede wszystkim na dokładniejsze skupienie się na priorytetach wyznaczonych w ramach projektu. W czasach ciągłych zmian oraz niepewności rynkowej ważne jest, aby dokonywać dobrych wyborów i zarządzać nimi. Dzięki temu organizacja jest w stanie osiągnąć sukces i odpowiadać na realne potrzeby rynkowe. Co istotne w strategicznym zarządzaniu projektami to nie Project Manager ponosi odpowiedzialność za cały projekt, tylko osoby zarządzające organizacją. Dlatego mając na uwadze ich czas, należy prezentować im jedynie priorytetowe kwestie związane ze strategicznymi aspektami projektu. Te związane z operacyjnymi działaniami powinny być rozwiązywane na niższym szczeblu przez kierowników projektów. To pozwala zachować porządek organizacyjny, a także zwiększyć efektywność działań firmy.


24 wyświetlenia0 komentarzy