Jak wykorzystać macierz RACI w zarządzaniu projektami?

Sprawdź, czym jest macierz RACI i jak skutecznie stosować ją w projekcie

Macierz RACI w projekcie

Czym jest macierz RACI?


Znasz ten problem kiedy nie jesteś w stanie wyegzekwować od swojego zespołu realizacji zadań w terminie? A może sam nie potrafisz ich delegować i jesteś za wszystko odpowiedzialny? W takim razie sprawdź jak macierz RACI, inaczej zwana macierzą odpowiedzialności pomoże Ci rozdzielać zadania między członkami zespołu w projektach. Jednak zanim przejdziemy do tego jak stosować tę metodę, zaczniemy od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest macierz RACI?


Jest to narzędzie do określania ról w zespole. Pomaga uporządkować odpowiedzialność poszczególnych osób realizujących projekt. Rozwinięcie skrótu RACI kompleksowo wyjaśnia odpowiedzialność konkretnych osób względem projektu:

  • Responsible - osoba odpowiedzialna za wykonanie jednego z wyznaczonych zadań w ramach projektu. Jej działania bezpośrednio wpływają na sukces projektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zlecała działania do wykonania swojemu zespołowi, jednak odpowiedzialność za ich wykonanie nadal spoczywa na niej.

  • Accountable - osoba zatwierdzająca wykonanie zadania. Weryfikuje czy zostało ono zrealizowane zgodnie z zakładanymi standardami oraz oczekiwaniami. Do niej należy ostateczna decyzja odnośnie akceptacji poszczególnych aspektów projektu.

  • Consult - osoba, która jest odpowiedzialna za dostarczenie informacji potrzebnych do wykonania konkretnego zadania w ramach projektu. Dokonuje także przeglądu i zatwierdza zadania jeszcze przed ich ostateczną realizacją. Nie wykonuje bezpośrednio działań, świadczy jedynie tzw. consulting.

  • Informed - osoba, która musi być informowana o wszelkich zmianach odnośnie zadań wykonywanych w projekcie. Powinna wiedzieć o postępach i ostatecznym zakończeniu projektu. Nie jest bezpośrednio zaangażowana w projekt.


Jak zastosować macierz RACI w zarządzaniu projektami?


Skoro już wiesz, na czym polega macierz RACI, przyszedł czas, aby przekonać się, jak zastosować to narzędzie w praktyce. Przede wszystkim działania należy rozpocząć od opracowania macierzy. To proces składający się z następujących etapów: Krok 1 - Wyznacz zadania niezbędne do wykonania projektu. Krok 2 - Zidentyfikuj osoby zaangażowane w projekt, przypisując je do poszczególnych zadań. Krok 3 - Określ odpowiedzialność za zadania. Przypisz odpowiednią literę zgodnie z rozwinięciem skrótu RACI do poszczególnych osób i wskaż, kto powinien pełnić rolę konsultanta, kto powinien być informowany o realizacji zadań, a kto zatwierdzi całość projektu. Krok 4 - Sprawdź, czy praca została dobrze rozdzielona, aby uniknąć późniejszych problemów. Krok 5 - Przedstaw przygotowaną matrycę zespołowi. Zweryfikuj ich opinie i zobacz czy zgadzają się z przydzielonymi obowiązkami.


Matryca RACI sprawdza się zwłaszcza podczas realizacji złożonych projektów obejmujących osoby decyzyjne i licznych ekspertów. Warto też pamiętać o tym, że ten sam interesariusz może pełnić kilka ról w projekcie. Skoro już wiesz, jak stosować tę technikę nasuwa się jedno zasadnicze pytanie - w jakim celu warto ją wykorzystywać?


Dlaczego warto wykorzystywać macierz RACI?


Dzięki jasno określonym celom w projekcie nie tylko kształtujesz zespół, ale także wpływasz na jego motywację. Przypisanie ról do poszczególnych osób pozwala nadzorować poziom obciążenia członków zespołu, dbając tym samym o ich komfort pracy. Dzięki temu w łatwy sposób zweryfikujesz, kto ma zbyt dużo pracy, a komu można przydzielić jeszcze kilka dodatkowych zadań. Dzięki temu zyskasz zespół, który jest równomiernie zaangażowany w realizację projektu. Poniżej zestawiliśmy 5 głównych korzyści wynikających z zastosowania macierzy RACI w zarządzaniu projektami:

  1. Minimalizacja niejasności związana z jasno określoną odpowiedzialnością za poszczególne zadania w projekcie.

  2. Łatwiejsza współpraca z zespołem.

  3. Wzrost produktywności pracy zespołu.

  4. Precyzyjna analiza obciążenia pracowników.

  5. Właściwa dystrybucja pracy między członkami zespołu.9 wyświetleń0 komentarzy