ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W IT

prowadzący: Karolina Jarocka

 

start: 16/09/2021

Szkolenie “Zarządzanie projektami w IT” to aż 12 spotkań, które odsłonią przed Tobą twarde procesy zarządcze
i przybliżą świat zarządzania projektami sensu stricte. Obok teorii wprowadzę Cię za kulisy realizowanych przeze mnie projektów. Usłyszysz przykłady z życia, dowiesz się co stoi za sukcesami i porażkami projektów,
a także project managerów.

Jeśli:

 • chcesz wiedzieć jak realizować projekty w całym cyklu życia projektu,

 • chcesz zrozumieć zarządzanie projektami zgodne z najnowszymi standardami PMBOK,

 • bardziej interesują Cię procesy zarządcze niż procesy wytwórcze,

 • chcesz poznać techniki i narzędzia niezbędne w pracy project managera,

wybór tego szkolenia będzie najlepszy dla Ciebie. Poznając kompetencje metodyczne, a także zastosowanie wybranych narzędzi w praktyce, będziesz gotowy, aby ubiegać się o stanowisko project managera.

 
Organizing Data

Moduł 1. Środowisko projektowe

 • Projekt, program, portfolio, zarządzanie operacyjne

 • Projekt i jego otoczenie - środowiskowe czynniki przedsiębiorstwa

 • Biuro Zarządzania Projektami 

Moduł 2. Project Manager i jego strefa wpływu

 • Procesy i grupy zarządzania projektami 

 • 10 obszarów wiedzy, czyli co robi PM w projekcie

 • Jak daleko sięga moja władza - strefa wpływów PM'a

Moduł 3. Zarządzanie integracją projektu

 • Środowisko do efektywnej pracy w projekcie 

 • Karta Projektu i Plan Zarządzania Projektem

 • Baza wiedzy i zarządzanie wiedzą

Moduł 4. Zarządzanie zakresem

 • Definiowanie zakresu, tworzenie WBS

 • Zarządzanie zmianą 

 • Walidacja zakresu vs. kontrola zakresu

Moduł 5. Zarządzanie czasem

 • Konwersja WBS do harmonogramu projektu

 • Kamienie milowe projektu

 • Kontrolowanie harmonogramu projektu

Moduł 6. Zarządzanie kosztami

 • Źródła kosztów w projekcie

 • Budżet projektu i jego komponenty

 • Kontrolowanie budżetu

Moduł 7. Zarządzanie jakością

 • Kontrola jakości i zapewnienie jakości

 • Koszt jakości i braku jakości

 • Jakość oprogramowania

Moduł 8. Zarządzanie zasobami

 • Identyfikowanie zasobów

 • Budowa zespołu - role i obowiązki

 • Zarządzanie zespołem

Moduł 9. Zarządzanie komunikacją

 • Skuteczna komunikacja w projekcie 

 • Plan komunikacji 

 • Nie każ im myśleć, czyli sztuka raportowania

Moduł 10. Zarządzanie ryzykiem

 • Kluczowe kroki w zarządzaniu ryzykiem

 • Analiza ilościowa i jakościowa oraz priorytetyzowanie ryzyk

 • Strategie zarządzania ryzykiem

Moduł 11. Zarządzanie zamówieniami

 • Kluczowe kroki w zarządzaniu zamówieniami

 • Identyfikowanie potrzeb projektowych oraz analiza “make or buy”

 • Kryteria wyboru dostawcy - od przetargu do umowy

Moduł 12. Zarządzanie interesariuszami projektu

 • Przyjaciele i nieprzyjaciele, czyli interesariusze projektu

 • Analiza interesariuszy i strategie zarządzania

 • Monitorowanie zaangażowania interesariuszy

 
Computer with Graph

Dzięki szkoleniu “Zarządzanie projektami IT” zdobędziesz wiedzę metodyczną, poznasz 5 grup procesów i 10 obszarów wiedzy według najnowszej wersji PMBOK. W cenie biletu otrzymasz:

 • 12 spotkań - aż 18 godzin poświęconych twardym umiejętnościom, narzędziom i procesom,

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

 • zaświadczenie potwierdzające Twój udział w szkoleniu.

Informacje organizacyjne

 • Gdzie: online - link do spotkania dostaniesz drogą mailową

 • Kiedy: 16/09/2021 do 9/12/2021 - co tydzień w czwartek o godz. 18:00 

 • Czas trwania każdego modułu: 90 minut

 • Zakończenie zapisów: 12/09/2021

 • Cena: 1190 zł

Bilet - Twoje Drzwi do IT (1).png